Kvalitet & Miljö

Genom ständiga förbättringar och stort fokus på produktionen är målet för Mark & Fastighetsservice Öresund AB ett levande verksamhetssystem som ger en bättre slutprodukt där fel och brister är minimerade.
Systemet kan summeras enligt följande:

Övergripande aktiviteter

 • Mål- och handlingsplaner för verksamheten
 • Organisationsbeskrivning
 • Övergripande mål och rutiner för marknadsbevakning
 • Miljöaspekter, lagar och krav
 • Ständiga förbättringar och revision

Projektaktiviteter

 • Rutiner för anbudsprocess
 • Rutiner för inköpsprocess
 • Rutiner för produktionsprocess

Administrativa aktiviteter

 • Personalrutiner
 • Ekonomirutiner

Central produktionsprocess

I verksamhetssystemet är produktionsprocessen central. Fokus är på startsskedet där projektet lämnas över för produktion och där många avgörande beslut fattas. Överlämnandet sker på byggstartsmöten, där kvalitetsplanen utgör protokoll och innehåller bland annat följande:

 • Projektorganisation
 • Inköps- och leveransrutiner
 • Vilka kvalitets- och miljörutiner skall vara tillämpliga i projektet
 • Hantering av handlingar och andra dokument
 • Tidsstyrning
 • Ekonomistyrning
 • Kritiska arbetsmoment och egenkontrollsystem
 • Kvalitetsstyrning av anlitade UE och leverantörer
 • Projektets arbetsmiljöarbete med beredskap för nödläge
 • Hantering av avfall
 • Provningar och kontroller före slutbesiktning.